Mes, įmonė work by team inhouse logistics, uab (toliau Įmonė), kodas 304447884, adresas Taikos pr. 52C-708, 91184 Klaipėda, esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

 1. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
 • Paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams, Jūsų ar Jūsų darbdavio prašymu suteikti Jums karjeros konsultacijas, įvertinti Jūsų kompetencijas, organizuoti ir vykdyti mokymus.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo partneriams bei klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

 • Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių ir paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; Bendrovės ir trečiųjų asmenų valdomų interneto svetainių lankytojų duomenis, susijusius su naudojimusi tokiomis svetainėmis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

 • Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 3 skyriuje.

 • Kandidatų atrankos į Įmonės siūlomas darbo vietas Įmonėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Jei Jūsų duomenis gausime iš kitų šaltinių, gautus duomenis tvarkysime tik gavę Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu ir 5 (penkerių) metų laikotarpiu.

 • Kandidatų dirbti Įmonėje duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai mūsų Įmonėje, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų Įmonės poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkami siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenims ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta 1.1. punkte.

 • Sutarčių vykdymo tikslu. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Įmone ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Įmonės, vykdymo metu ar duomenų subjektas, pats būdamas potencialiu klientu ar tiekėju, siekia sudaryti sutartį su Įmone ar sutarties, sudarytos su duomenų subjektu, vykdymo metu.
 • Įmonės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apraše nustatyta tvarka ir Įmonėje saugome 50 (penkiasdešimt) metų, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100, dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jums davus sutikimą, Jums atšaukus sutikimą ar pasibaigus sutikimo galiojimo terminui Jūsų asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.

Jokiais kitais su aukščiau išvardintais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

 1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
  • Kai Jūs pateikiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
  • Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto svetaine, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
  • Kai Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose Jūs patalpinote savo gyvenimo aprašymą (CV), socialinių tinklų, pvz. LinkedIn ir/ar Facebook ir pan., kuriuose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save.
  • Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių, kitų asmenų, įskaitant ir nurodytų asmenų pateiktų rekomendacijų, įdarbinimo agentūrų).
 1. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
 • Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 • Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: unikalus sesijos ID numeris, naršymo duomenys, informacija apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius, apsilankymo svetainėje statistika, trukmė, naršyklės informacija, lankytojo parinkčių sąrašas, pradžios laikas, ir kt.
 • Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
  • kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
  • naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
  • kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  • paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 • Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
 • Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
  • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
  • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
  • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
  • socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
 • Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
  • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  • svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
  • išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.
 • Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 • Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.
 • Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://wwww.facebook.com/policy.php (Facebook).
 1. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Jūsų asmens duomenis galime pateikti kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus.
 • Jūsų asmens duomenis, šio sutikimo pagrindu mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams, Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems juridiniams asmenims. Tokiais juridiniais asmenimis gali būti, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjai, mokesčių susigrąžinimo paslaugų, įdarbinimo ir personalo atrankos, personalo nuomos ar bendrovės vertinimo paslaugų teikėjai ir panašiai, su visais susijusiais partneriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kuriose numatyta, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 • Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 1. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Po 5 metų, gavus atskirą Jūsų sutikimą, pratęsime Jūsų duomenų saugojimo terminą dar 5 metams. Jei Jūs, bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.
 • Privatumo politikos 1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
 1. IŠORINĖS SVETAINĖS
 • Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.
 1. JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI
 • Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
  • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 • Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
  • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
  • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
 • Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 • Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 7.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
 • Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 • Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 1. KUR JŪS GALITE KREIPTIS?
 • Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis: info@workbyteam.lt arba adresu Taikos pr.52C-708, Klaipėda.
 1. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
 • Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ir atnaujinama. Mūsų interneto svetainėje www.workbyteam.lt visuomet rasite aktualią jos versiją.
Rasa Jasaitienė
Konsultantė dėl darbo Vokietijoje